Stichting Nederlands Tinnitus Platform is een landelijk overleg van audiologen, psychologen, KNO-artsen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners die zich inzetten voor de zorg aan tinnituspatienten. Het gaat daarbij om zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten van de zorg voor hen die lijden aan hinderlijk oorsuizen
opgericht 4 maart 2002

 


het Nederlands Tinnitus Platform wordt gesteund door Oticon Nederland BV